Định hướng phát triển

Định hướng phát triển của NÔNG VIỆT PHÁT trong thời gian tới, không chỉ tập trung cung ứng các loại giống cây trồng, mà chúng tôi còn muốn phục vụ tốt hơn cho bà con nông dân, cùng nông dân làm giàu. Trong thời gian tới, công ty chúng tôi sẽ thành lập nhà máy chế biến thức ăn gia súc, đồng thời liên kết với các nhà máy chế biến xuất khẩu gạo, để bao tiêu sản phẩm, đảm bảo ổn định đầu ra cho bà con nông dân.