Giống bắp

Giống bắp MN1
Giống bắp MN1
Giống bắp lai đơn MN1 được lai tạo tại Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam. Được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận cho sản xuất thử tại Quyết định số 388/Đ-TT-CLT ngày 17/8/2012.
GIỐNG BẮP V118
GIỐNG BẮP V118
Giống bắp lai đơn V118 được lai tạo tại Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
Giống bắp V98-2
Giống bắp V98-2
Giống bắp lai đơn V98-2 được lai tạo tại Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.