Giống đậu xanh

Giống đâu xanh canh tác 3 vụ 1 năm, thích nghi nhiều vùng sinh thái tỷ lệ thu hoạch lần 1 đạt 70-80% có năng xuất cao 
Giống đậu xanh V94-208
Giống đậu xanh V94-208
Có thể canh tác 3 vụ/năm, thích nghi nhiều vùng sinh thái. Năng suất: 2,0-2,5 tấn/ha.
Giống đậu xanh HL89-E3
Giống đậu xanh HL89-E3
Năng suất: Hè thu và Thu đông 1,5 -2 tấn/ha, Năng xuất tiềm năng 2,5 tấn/ha.