Giống đậu xanh

Giống đâu xanh canh tác 3 vụ 1 năm, thích nghi nhiều vùng sinh thái tỷ lệ thu hoạch lần 1 đạt 70-80% có năng xuất cao 
Chưa cập nhật nội dung