Giống đậu xanh V94-208

  • 09/07/2020
  • 1,174 lượt xem
Có thể canh tác 3 vụ/năm, thích nghi nhiều vùng sinh thái. Năng suất: 2,0-2,5 tấn/ha.

Giống đậu xanh cao sản HL89-E3

Nguồn gốc:

- Tác giả Nguyễn Văn Chương, Bùi Việt Nữ, Phạm Ngọc Quy, Trần Văn Sỹ và cộng tác. Trung tâm nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc thuộc Viện KHKTNNMN
- Giống đậu xanh V94-208 có tên gốc VC 4111 A, nhập nội từ AVRDC năm 1994. Giống được công nhận tạm thời theo quyết định số 3492/QĐ/BNN-KHCN ngày 9/9/1999.


Những đặc điểm chính:

- Thời gian sinh trưởng: 65-70 ngày, ra hoa 30-32 ngày sau gieo.
- Cây cao 50-70cm, lá mỏng, xanh nhạt, lá màu xanh bền khi chín nên có thể khai thác được nhiều đợt thu hoạch, nhất là ở vụ Đông xuân.
- Ra hoa và chín tập trung, tỷ lệ thu hoạch lần 1 đạt 70-80%.
- Hạt màu xanh nhạt, to, hình trụ dài, có dính vảy, trọng lượng 1000hạt 60-70gr tuỳ thời vụ.
- Kháng trung bình bệnh vàng lá, nhiễm nhẹ đến trung bình bệnh đốm lá.
- Có thể canh tác 3 vụ/năm, thích nghi nhiều vùng sinh thái.
- Năng suất: 2,0-2,5 tấn/ha.
 

Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

Đất trồng:
Giống đậu xanh V98-208 trồng thích hợp trên đất đỏ bazan, đất phù sa ven sông, suối và đất thịt nhẹ luân canh sau 2 vụ lúa (có tưới).
- Đất phải tơi xốp, thoát nước, không nhiễm phèn mặn.

Gieo trồng:
-Vụ đông xuân và xuân hè: 40-50cm x 2cây/hốc (20-25 kg/ha)
-Vẹ hè thu và thu đông: 50-60cm x 15cm x 2 cây/hốc (12-15 kg/ha)

Lượng phân bón/ha:
- Phân chuồng hoai 5-10 tấn
- Urê: 80-100kg 
- Lân:300-350kg
- Kali: 80-100kg
- Bón lót toàn bộ phân chuồng và lân truốc khi gieo hạt, Bón thúc Urê và Kali chia đều 2 lần: Sau khi mọc 7-10 ngày và sau khi mọc 15-20 ngày (Kết hợp làm cỏ và vun gốc)
 
Phòng trừ sâu bệnh:
Rải Furadan hoặc Vibasu trước khi gieo hạt để phòng trừ sâu đục thân và các loại côn trùng chích truyền virus. Nhổ bỏ nhũng cây bị bệnh khảm vàng tránh lây lan. Phung tuốc sâu tối thiểu 2 lần trước khi trổ bông phòng trừ sâu ăn lá đục quả

Điển hình đã áp dụng:
Giống đậu xanh V94-208 là giống có khả năng thích nghi cao, được trồng nhiều ở vùng Duyên Hải miền Trung, Đông Nam bộ, Tây nguyên và ĐBSCL
 

Các tin liên quan

Giống đậu xanh HL89-E3
Giống đậu xanh HL89-E3
Năng suất: Hè thu và Thu đông 1,5 -2 tấn/ha, Năng xuất tiềm năng 2,5 tấn/ha.