Giống dưa hấu

Giống Dưa Hấu NVP 99
Giống Dưa Hấu NVP 99
 Thời gian sinh trưởng 60-65 ngày - Sinh trưởng mạnh