GIỐNG LÚA 13/2

- Dài ngày
- Chiều cao cây 95 - 105 cm,
- Đẻ nhánh khoẻ, trổ kéo dài.
- Cứng cây, lá đứng, chịu phân khá, ít đổ ngã.
- Sức chống chịu bệnh đạo ôn, kháng bệnh khô vằn, kháng rầy nâu, kháng bệnh bạc lá ở mức độ trung bình.
- Năng suất 8-10 tấn/ha.
                                               GIỐNG LÚA 13/2 (IR17494)

I. Đặc điểm giống
- Thời gian sinh trưởng: Vụ Đông xuân 140- 145 ngày ; Vụ Hè thu 120- 125 ngày.
- Chiều cao cây 95 - 105 cm,
- Khối lượng 1000 hạt 24 -25 gram.
- Đẻ nhánh khoẻ, trổ kéo dài.
- Cứng cây, lá đứng, chịu phân khá, ít đổ ngã.
- Sức chống chịu bệnh đạo ôn, kháng bệnh khô vằn, kháng rầy nâu, kháng bệnh bạc lá ở mức độ trung bình.
- Năng suất 8-10 tấn/ha.
II. Hướng dẫn kỹ thuật:
1. Lượng giống gieo thẳng: 100 kg/1 ha
2. Phân bón và cách bón:
* Lượng phân cho 1ha:
- Vôi: 400 - 500kg;
- Phân chuồng: 7-8 tấn;
- Urê: 180 - 200 kg;
- Lân: 300 – 400kg;
- Kali: 120 – 140kg;
- NPK 16:16:8: 120 – 140kg.
* Cách bón:
- Vôi: Bón toàn bộ trước khi cày
- Bón lót trước khi làm đất lần cuối để sạ: Toàn bộ phân chuồng + Lân + 60 – 80kg NPK
- Bón thúc:
  + Lần 1 (Sau sạ 12 – 15 ngày)    : 60 – 80kg Ure + 40 – 60kg Kali;
  + Lần 2 (Sau sạ 20 – 25 ngày)    : 40kg Ure + 60kg NPK;
  + Lần 3 (Sau sạ 35 – 40 ngày)    : 40kg Ure + 20kg Kali;
  + Bón đòng (Sau sạ 60-70 ngày): 40kg Ure + 60 – 80kg Kali
Lưu ý:
- Tuyệt đối không được bón đạm lai nhai. Có thể sử dụng các loại phân tổng hợp NPK khác, bón theo hướng dẫn trên bao bì.

Các tin liên quan

GIỐNG LÚA BĐR07
GIỐNG LÚA BĐR07
- Ngắn ngày - Dạng hình đẹp, lá đứng, đẻ nhánh khá. - Cứng cây, chống đổ tốt - Kháng sâu bệnh tốt, ruộng hầu như sạch bệnh - Chất lượng lúa gạo rất tốt, phù hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu: - Năng suất cao 
GIỐNG LÚA NV79
GIỐNG LÚA NV79
- Rất ngắn ngày - Dạng hình gọn, cứng cây, đẻ nhánh khá - Khả năng chống chịu tốt - Kháng tốt với nhiều loại sâu bệnh - Chất lượng lúa gạo phù hợp thị hiếu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu: - Năng suất cao  
GIỐNG LÚA N25
GIỐNG LÚA N25
- Rất Ngắn ngày - Thân gọn, lá đứng, cứng cây, chống đỗ ngã tốt. - Kháng sâu bệnh tốt, đặc biệt là kháng bệnh đạo ôn - Chịu được phèn, mặn và chịu nóng rất tốt. - Thành gạo rất cao; - Cơm mềm, ngon, có mùi thơm nhẹ. Đặc biệt để nguội cơm vẫn mềm, ngon cơm. -  Năng suất cao
Giống Lúa VND 95-20
Giống Lúa VND 95-20
- Ngắn ngày - Thấp cây - Cứng cây, đẻ nhánh trung bình, lá đòng thẳng. - Khả năng chống đổ tốt. Chịu phèn và chịu mặn khá. Chịu ngập khá. - Kháng rầy nâu, ít nhiễm bệnh đạo ôn, ít nhiễm vàng lá, đốm, chịu phèn. - Năng suất trung bình: 6-8 tấn/ha
GIỐNG LÚA BĐR27
GIỐNG LÚA BĐR27
- Ngắn ngày - Thân to khỏe,  cứng cây,  lá đòng đứng. - Kháng tốt rầy nâu, bệnh bạc lá, đạo ôn. - Giống có khả năng thích nghi rộng - Siêu Năng suất 
GIỐNG LÚA JASMINE 85
GIỐNG LÚA JASMINE 85
- TGST: Trung bình - Cứng cây, ít bị đỗ ngã, trổ tập trung. - Đẻ nhánh trung bình, lá đòng thẳng dạng hình gọn. - Thích hợp trồng vụ Đông xuân - Phẩm chất gạo tốt, hạt gạo thon dài, gạo trong, thơm, cơm mềm. - Năng suất: 7-8 tấn/ha
GIỐNG LÚA ML48
GIỐNG LÚA ML48
Ngắn ngày Tỷ lệ hạt chắc khá cao 80-85% Lá đóng đứng, trổ tập trung nên thích hợp cho gieo sạ. Tương đối cứng cây, ít đỗ ngã. Ít nhiễm sâu bệnh Khả năng thích nghi rộng, có thể trồng được 3 vụ trong năm Năng suất thực thu: 7-8 tấn/ha. 
GIỐNG LÚA OM5954
GIỐNG LÚA OM5954
- Thấp cây - Dạng hình đẹp, cứng cây, đẻ nhánh khỏe. - Kháng vàng lùn, lùn xoắn lá. - Chịu hạn, phèn và chịu mặn rất tốt - Gieo trồng thích hợp cho cả 3 vụ/năm. - Chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu: - Năng suất cao  
GIỐNG LÚA  IR64
GIỐNG LÚA IR64
- Ngắn ngày  (95-105 ngày). - Số hạt chắc / bông: 85-100 hạt - Tiềm năng năng suất: 7-8 tấn /ha - Dạng hình đẹp, cứng cây, thích hợp thâm canh - Phẩm chất gạo tốt, hạt gạo dài.   
GIỐNG LÚA HT1
GIỐNG LÚA HT1
- Dạng cây gọn, có mùi thơm, đẻ nhánh khá, trổ tập trung. - Khả năng chống chịu: chống đổ khá; chịu chua trung bình, chịu rét tốt;. - Chống chịu sâu bệnh khá: Ít nhiễm Đạo ôn, Khô vằn, Bạc lá - Là giống chịu thâm canh. - Gạo trong. Cơm thơm, mềm. - Năng suất cao: có thể đạt: 7-8 tấn/ha.

Bình luận