GIỐNG LÚA JASMINE 85

  • 25/07/2020
  • 4,428 lượt xem
Giống lúa cứng cây ít bị ngã đỗ, trỗ tập trung thích hợp trồng vụ đông xuân

Đặc tính giống lúa JASMINE 85

Thời gian sinh trưởng: 100 - 105 ngày.

Chiều cao cây: 95-100 cm.

Hình dáng: 

- Giống cứng cây, ít bị đỗ ngã, trổ tập trung.
- Đẻ nhánh trung bình, lá đòng phẳng, dạng hình gọn


Khả năng chông chịu:

- Giống nhiểm rầy nâu, đạo ôn, ít chịu phèn, hạn và ngập úng.
- Thích hợp trồng vụ đông xuân.
 

Chất lượng bông hạt:

- Phẩm chất gạo tốt, hạt gạo thon dài, hạt gạo trong,  cơm dẻo, thơm, cơm mềm.


Năng suất: 7-8tấn/ha.

 

Các tài liệu liên quan giống lúa Jasmine 85


Đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng của giống lúa Jasmine 85 


Đặc điểm thực vật của giống lúa Jasmine 85


Các tin liên quan

GIỐNG LÚA N25 CẢI TIẾN
GIỐNG LÚA N25 CẢI TIẾN
Giống lúa ngắn ngày, cơm dẻo, cứng cây, khả năng chịu mặn, phèn tốt, 8-10 tấn/ ha
GIỐNG LÚA BĐR07
GIỐNG LÚA BĐR07
Giống có khả năng gieo trồng ở những vùng phèn mặn, chất lượng lúa gạo phù hợp thị hiếu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
GIỐNG LÚA NV79
GIỐNG LÚA NV79
Giống lúa ngắn ngày, cơm dẻo thơm, cứng cây, khả năng chịu mặn, phèn tốt, 8-11 tấn/ ha
GIỐNG LÚA N25
GIỐNG LÚA N25
Giống lúa ngắn ngày, cơm dẻo, cứng cây, khả năng chịu mặn, phèn tốt, 8-10 tấn/ ha
Giống Lúa VND 95-20
Giống Lúa VND 95-20
Giống Lúa VND 95-20 gieo trồng được cả 2 vụ năng xuất 6-9 tấn / ha
GIỐNG LÚA BĐR27
GIỐNG LÚA BĐR27
Giống kháng tốt rầy nâu, bệnh bạc lá, đạo ôn thích nghi rộng, chịu lạnh, nóng, phèn, mặn tốt 
GIỐNG LÚA ML48
GIỐNG LÚA ML48
Giống lúa ML48 khả năng thích nghi rộng, có thể trồng được 3 vụ trong năm, ít nhimễ sâu bệnh
GIỐNG LÚA OM5954
GIỐNG LÚA OM5954
Giống lúa năng xuất cao, cơm dẻo thơm, khả năng chịu hạn mặn, phèn tốt, 8-11 tấn/ ha
GIỐNG LÚA  IR64 (OM 89)
GIỐNG LÚA IR64 (OM 89)
Giống lúa IR64 là giống lúa chất lượng cao, ổn định trong thị trường trong nước và xuất khẩu.
GIỐNG LÚA 13/2
GIỐNG LÚA 13/2
Giống có sức chống chịu bệnh đạo ôn, kháng bệnh khô vằn, kháng rầy nâu
GIỐNG LÚA HT1
GIỐNG LÚA HT1
Giống có khả năng chống chịu rét tốt, gạo trong, dẻo cơm, cơm thơm, mềm.