GIỐNG LÚA N25

  • 28/08/2020
  • 3,416 lượt xem
Giống lúa ngắn ngày, cơm dẻo, cứng cây, khả năng chịu mặn, phèn tốt, 8-10 tấn/ ha

Giống lúa N25
Đặc tính giống lúa N25

Thời gian sinh trưởng

Miền Bắc: Vụ mùa: 87-93 ngày; Vụ Xuân: 115 -120 ngày
Duyên Hải Nam Trung Bộ: Hè Thu: 85-90 ngày; Đông Xuân: 95 - 100 ngày
Tây Nguyên: Hè Thu: 90 - 95 ngày; Đông Xuân: 110 - 115 ngày
Nam Bộ: Hè Thu: 85-90 ngày; Đông Xuân: 90 - 95 ngày


Chiều cao cây: 85-90 cm.

Hình dáng: Giống có hình dáng thân gọn, lá đứng, cứng cây, chống đỗ ngã tốt.

Khả năng chông chịu:

-Giống kháng sâu bệnh tốt, đặc biệt là kháng bệnh đạo ôn.
-Chịu được phèn, mặn tốt.
-Chịu nóng rất tốt

Chất lượng bông hạt:

- Bông to, hạt xếp xít, só hạt chắc/ bông từ 200-250 hạt.
- Chất lượng lúa gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
- Tỷ lệ gạo đạt thành rất cao
- Hạt gạo trong, không bạc bụng
- Tỷ lệ gạo nguyên cao
- Hạt gạo bầu dài
- Cơm mềm, ngon, có mùi thơm nhẹ. Đặc biệt để nguội cơm vẫn mềm, ngon cơm.


Năng suất:

- Vụ Đông xuân: 9-10 tấn/ha,
- Vụ Hè thu: 7-8 tấn/ha.

Các tài liệu liên quan giống lúa N25


Quy trình sản xuất giống lúa N25


Đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng của giống lúa N25 


Đặc điểm thực vật của giống lúa N25


Giống lúa N25

Giống lúa N25

Giống lúa N25

Giống lúa N25

Giống lúa N25

Các tin liên quan

GIỐNG LÚA ĐH 815-6
GIỐNG LÚA ĐH 815-6
Giống lúa cứng cơm, sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh trung bình và đều, tỷ lệ bông hữu hiệu cao. năng xuất 8-9 tấn/ ha  
GIỐNG LÚA TH41
GIỐNG LÚA TH41
Giống lúa TH41 có nguồn gốc từ Trại giống lúa Ma Lâm.  Giống lúa có hình dáng thấp, gọn, cứng cây, bộ lá đứng, đòng thẳng đứng, giữ được màu xanh khi chín, Năng xuất trung bình: 5,5 - 5,6 tấn/ha, Năng xuất thâm canh: 7 - 8 tấn/ha
GIỐNG LÚA TH6
GIỐNG LÚA TH6
Giống lúa TH6 được tạo ra bằng phương pháp chon lọc gia phả từ tổ hợp lại IP 8423 x 121. Được công nhận giống năm 1992 - Trại giống lúa Ma Lâm.
GIỐNG LÚA KD18 (KHANG DÂN 18)
GIỐNG LÚA KD18 (KHANG DÂN 18)
Khang dân 18 là giống lúa thuần nhập nội từ Trung Quốc được công nhận theo quyết định số 1659 QĐ/BNN-KHCN, ngày 13 tháng 5 năm 1999.
GIỐNG LÚA DV108
GIỐNG LÚA DV108
Giống lúa DV108 là giống lúa thuần Trung Quốc, là giống lúa ngắn ngày có hình dáng đẹp, lá đòng thẳng, năng xuất trung bình: 6-7 tấn/ha, năng xuất thâm canh: 7,5-8 tấn/ha.
GIỐNG LÚA N25 CẢI TIẾN
GIỐNG LÚA N25 CẢI TIẾN
Giống lúa ngắn ngày, cơm dẻo, cứng cây, sinh trưởng mạnh, đẻ nhánh trung bình và đều, tỷ lệ bông hữu hiệu cao. năng xuất 8-9 tấn/ ha
GIỐNG LÚA BĐR07
GIỐNG LÚA BĐR07
Giống có khả năng gieo trồng ở những vùng phèn mặn, chất lượng lúa gạo phù hợp thị hiếu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
GIỐNG LÚA NV79
GIỐNG LÚA NV79
Giống lúa ngắn ngày, cơm dẻo thơm, cứng cây, khả năng chịu mặn, phèn tốt, 8-11 tấn/ ha
Giống Lúa VND 95-20
Giống Lúa VND 95-20
Giống Lúa VND 95-20 gieo trồng được cả 2 vụ năng xuất 6-9 tấn / ha
GIỐNG LÚA BĐR27
GIỐNG LÚA BĐR27
Giống kháng tốt rầy nâu, bệnh bạc lá, đạo ôn thích nghi rộng, chịu lạnh, nóng, phèn, mặn tốt 
GIỐNG LÚA JASMINE 85
GIỐNG LÚA JASMINE 85
Giống lúa cứng cây ít bị ngã đỗ, trỗ tập trung thích hợp trồng vụ đông xuân
GIỐNG LÚA ML48
GIỐNG LÚA ML48
Giống lúa ML48 khả năng thích nghi rộng, có thể trồng được 3 vụ trong năm, ít nhimễ sâu bệnh