GIỐNG LÚA NV79

  • 25/07/2020
  • 920 lượt xem
Giống lúa ngắn ngày, cơm dẻo thơm, cứng cây, khả năng chịu mặn, phèn tốt, 8-11 tấn/ ha

Đặc tính giống lúa NV79

Thời gian sinh trưởng
NV79 là giống lúa rất ngắn ngày

Miền Bắc: Vụ mùa: 85-90 ngày; Vụ Xuân: 110 -115 ngày
Duyên Hải Nam Trung Bộ: Hè Thu: 80-85 ngày; Đông Xuân: 95 - 100 ngày
Tây Nguyên: Hè Thu: 85 - 90 ngày; Đông Xuân: 100 - 105 ngày
Nam Bộ: Hè Thu: 80-85 ngày; Đông Xuân: 85 - 90 ngày


Chiều cao cây: 85-90 cm.

Hình dáng: Giống có hình dáng hình dạng gọn, cứng cây, đẻ nhánh khá

Khả năng chông chịu:

- Khả năng chịu nóng tốt, chịu lạnh khá
- Khả năng chịu phèn, mặn tốt
- Kháng tốt với nhiều loại sâu bệnh

 

Chất lượng bông hạt:

- Chiều dài bông 25 – 27cm, bông to dài, độ đóng hạt dày
- Hạt lúa có màu vàng sáng, vỏ trấu mỏng
-Tỷ lệ gạo đạt thành cao.
-Tỷ lệ gạo nguyên cao.
- Chất lượng gạo ngon, cơm dẻo, có mùi thơm nhẹ

- Chất lượng lúa gạo phù hợp thị hiếu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu


Năng suất:

- Vụ Đông xuân: 10-11 tấn/ha,
- Vụ Hè thu: 8-9 tấn/ha.

Các tài liệu liên quan giống lúa N79


Đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng của giống lúa NV79 


Đặc điểm thực vật của giống lúa NV79


Giống lúa NV79
 

Giống lúa NV79

Các tin liên quan

GIỐNG LÚA N25 CẢI TIẾN
GIỐNG LÚA N25 CẢI TIẾN
Giống lúa ngắn ngày, cơm dẻo, cứng cây, khả năng chịu mặn, phèn tốt, 8-10 tấn/ ha
GIỐNG LÚA BĐR07
GIỐNG LÚA BĐR07
Giống có khả năng gieo trồng ở những vùng phèn mặn, chất lượng lúa gạo phù hợp thị hiếu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
GIỐNG LÚA N25
GIỐNG LÚA N25
Giống lúa ngắn ngày, cơm dẻo, cứng cây, khả năng chịu mặn, phèn tốt, 8-10 tấn/ ha
Giống Lúa VND 95-20
Giống Lúa VND 95-20
Giống Lúa VND 95-20 gieo trồng được cả 2 vụ năng xuất 6-9 tấn / ha
GIỐNG LÚA BĐR27
GIỐNG LÚA BĐR27
Giống kháng tốt rầy nâu, bệnh bạc lá, đạo ôn thích nghi rộng, chịu lạnh, nóng, phèn, mặn tốt 
GIỐNG LÚA JASMINE 85
GIỐNG LÚA JASMINE 85
Giống lúa cứng cây ít bị ngã đỗ, trỗ tập trung thích hợp trồng vụ đông xuân
GIỐNG LÚA ML48
GIỐNG LÚA ML48
Giống lúa ML48 khả năng thích nghi rộng, có thể trồng được 3 vụ trong năm, ít nhimễ sâu bệnh
GIỐNG LÚA OM5954
GIỐNG LÚA OM5954
Giống lúa năng xuất cao, cơm dẻo thơm, khả năng chịu hạn mặn, phèn tốt, 8-11 tấn/ ha
GIỐNG LÚA  IR64 (OM 89)
GIỐNG LÚA IR64 (OM 89)
Giống lúa IR64 là giống lúa chất lượng cao, ổn định trong thị trường trong nước và xuất khẩu.
GIỐNG LÚA 13/2
GIỐNG LÚA 13/2
Giống có sức chống chịu bệnh đạo ôn, kháng bệnh khô vằn, kháng rầy nâu
GIỐNG LÚA HT1
GIỐNG LÚA HT1
Giống có khả năng chống chịu rét tốt, gạo trong, dẻo cơm, cơm thơm, mềm.