GIỐNG LÚA OM5954

  • 25/07/2020
  • 1,866 lượt xem
Giống lúa năng xuất cao, cơm dẻo thơm, khả năng chịu hạn mặn, phèn tốt, 8-11 tấn/ ha

Đặc tính giống lúa OM 5954

Thời gian sinh trưởng

Miền Bắc: Vụ mùa: 95-100 ngày; Vụ Xuân: 120 -125 ngày
Duyên Hải Nam Trung Bộ: Hè Thu: 90-95 ngày; Đông Xuân: 100 - 105 ngày
Tây Nguyên: Hè Thu: 95 - 100 ngày; Đông Xuân: 110 - 115 ngày
Nam Bộ: Hè Thu: 90-95 ngày; Đông Xuân: 95 - 100 ngày

Chiều cao cây: 80-85 cm.

Hình dáng: Giống có hình dáng đẹp, cây cứng, đẻ nhánh khỏe.

Khả năng chông chịu:

- Giống kháng vàng lùn, lùn xoán lá.
- Chịu hạn tốt
- Chịu phèn và chịu mặn rất tốt.
- Giống lua OM 5954 thích hợp cả 3 mùa vụ / 1 năm
 

Chất lượng bông hạt:

- Bông dài đóng hạt dày.
- Khối lượng1000 hạt là 20 -27 gr.
- Chất lượng gạo ngon đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
- Hạt gạo thon dài
- Tỷ lệ bạc bụng thấp
- Tỷ lệ gạo đạt thành cao, Tỷ lệ gạo nguyên cao
- Cơm dẻo, ngon và có mùi thơm nhẹ.


Năng suất:

- Vụ Đông xuân: 10-11 tấn/ha,
- Vụ Hè thu: 8-9 tấn/ha.

 

Các tài liệu liên quan giống lúa OM 5954


Quy trình sản xuất giống lúa OM 5954


Đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng của giống lúa OM 5954 


Đặc điểm thực vật của giống lúa OM 5954
Giống lúa OM 5954

Các tin liên quan

GIỐNG LÚA N25 CẢI TIẾN
GIỐNG LÚA N25 CẢI TIẾN
Giống lúa ngắn ngày, cơm dẻo, cứng cây, khả năng chịu mặn, phèn tốt, 8-10 tấn/ ha
GIỐNG LÚA BĐR07
GIỐNG LÚA BĐR07
Giống có khả năng gieo trồng ở những vùng phèn mặn, chất lượng lúa gạo phù hợp thị hiếu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
GIỐNG LÚA NV79
GIỐNG LÚA NV79
Giống lúa ngắn ngày, cơm dẻo thơm, cứng cây, khả năng chịu mặn, phèn tốt, 8-11 tấn/ ha
GIỐNG LÚA N25
GIỐNG LÚA N25
Giống lúa ngắn ngày, cơm dẻo, cứng cây, khả năng chịu mặn, phèn tốt, 8-10 tấn/ ha
Giống Lúa VND 95-20
Giống Lúa VND 95-20
Giống Lúa VND 95-20 gieo trồng được cả 2 vụ năng xuất 6-9 tấn / ha
GIỐNG LÚA BĐR27
GIỐNG LÚA BĐR27
Giống kháng tốt rầy nâu, bệnh bạc lá, đạo ôn thích nghi rộng, chịu lạnh, nóng, phèn, mặn tốt 
GIỐNG LÚA JASMINE 85
GIỐNG LÚA JASMINE 85
Giống lúa cứng cây ít bị ngã đỗ, trỗ tập trung thích hợp trồng vụ đông xuân
GIỐNG LÚA ML48
GIỐNG LÚA ML48
Giống lúa ML48 khả năng thích nghi rộng, có thể trồng được 3 vụ trong năm, ít nhimễ sâu bệnh
GIỐNG LÚA  IR64 (OM 89)
GIỐNG LÚA IR64 (OM 89)
Giống lúa IR64 là giống lúa chất lượng cao, ổn định trong thị trường trong nước và xuất khẩu.
GIỐNG LÚA 13/2
GIỐNG LÚA 13/2
Giống có sức chống chịu bệnh đạo ôn, kháng bệnh khô vằn, kháng rầy nâu
GIỐNG LÚA HT1
GIỐNG LÚA HT1
Giống có khả năng chống chịu rét tốt, gạo trong, dẻo cơm, cơm thơm, mềm.