Giống ngô lai

Giống ngô lai có tỷ lệ nẩy mầm cực mạnh, thời gian sinh trưởng ngắn cây con khỏe mập phát triển đều thân cứng, to khỏe chịu hạn tốt, năng xuất cao
GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN MN1
GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN MN1
Giống trồng được cả 3 vụ trong năm, dễ trồng, thích hợp trồng dày hạt thương phẩm to, màu hạt đẹp
GIỐNG NGÔ LẠI ĐƠN V118
GIỐNG NGÔ LẠI ĐƠN V118
Giống trồng được cả 3 vụ trong năm năng xuất thâm canh14-14,5 tấn/ha
GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN V98-2
GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN V98-2
Giống dễ trồng, phù hợp với quảng canh chịu hạn tốt