GIỐNG NGÔ LẠI ĐƠN V118

  • 23/02/2023
  • 1,414 lượt xem
Giống trồng được cả 3 vụ trong năm năng xuất thâm canh14-14,5 tấn/ha
Xuất sứ giống ngô lai đơn V118:
- Giống bắp lai đơn V118 được lai tạo tại Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
 - Được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là giống quốc gia tại Quyết định số   271/QĐ-TT-CLT  ngày 03 tháng 8 năm 2010

Đặc điểm sinh trưởng:
Thời vụ: 
Trồng được cả 3 vụ trong năm
Lượng giống: 13-14 kg/ha
Nảy mầm cực mạnh: Tối thiểu 93%
Khoảng cách trồng: 
- Hàng cách hàng 70cm - 75cm
- Cây cách cây 25cm -30cm 

Thời gian sinh trưởng ngắn: 88-92 ngày.
Hình dáng cây:
- Cây con khỏe, mập, phát triển đều
- Thân cứng, to khỏe                     
- Bộ lá xanh đậm, dựng đứng hình chữ V, xanh bền đến khi thu hoạch.
- Đầu vỏ bi kín, dài 5cm
            
Khả năng chống chịu:                
- Chịu hạn tốt, chịu úng khá
- Kháng bệnh khô vằn, cháy lá  và sâu đục thân.
 
Chất lượng hạt
- Cùi nhỏ: tỷ lệ hạt/ trái cao chiếm từ 75-80%
- Màu hạt đẹp, đều.

Năng suất cao:
- Thâm canh: 14-14,5 tấn/ha
- Quảng canh: 8-10 tấn/ha

Các tin liên quan

GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN MN1
GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN MN1
Giống trồng được cả 3 vụ trong năm, dễ trồng, thích hợp trồng dày hạt thương phẩm to, màu hạt đẹp
GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN V98-2
GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN V98-2
Giống dễ trồng, phù hợp với quảng canh chịu hạn tốt