Hướng dẫn kỹ thuật

Một số lưu ý trong kỹ thuật canh tác lúa
Một số lưu ý trong kỹ thuật canh tác lúa
Rất nhiều vùng đất trồng lúa tại Việt nam ở đâu cũng có phèn. Mặc dù phèn có khác nhau về mức độ nặng hay nhẹ và tầng phèn hiện diện ở những độ sâu khác nhau trong đất, nhưng nói chung là đất khá chua.
Điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm của hạt lúa giống
Điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm của hạt lúa giống
Điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm của hạt lúa giống, 
Đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa
Đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa
Quá trình phát triển của cây lúa được chia thành 3 thời kỳ sinh trưởng và 10 giai đoạn phát triển.
Đặc điểm thực vật của cây lúa
Đặc điểm thực vật của cây lúa
Đặc điểm thực vật của cây lúa bao gồm các bộ phận: Rễ lúa, thân lúa, lá lúa, hoa lúa, hạt lúa.
Kỹ thuật trồng đậu xanh trên ruộng lúa
Kỹ thuật trồng đậu xanh trên ruộng lúa
Do có thời gian sinh trưởng ngắn (60-70 ngày) và cho giá trị kinh tế cao nên cây đậu xanh là loại hoa màu rất thích hợp cho vùng canh tác một vụ màu trên đất trồng lúa.
Quy trình kỹ thuật giống đậu xanh
Quy trình kỹ thuật giống đậu xanh
Đậu xanh tuy dễ trồng, song để có năng suất, chất lượng cao, nông dân áp dụng một số biện pháp kỹ thuật vào trong trồng và chăm sóc.