Hướng dẫn kỹ thuật

Một số lưu ý trong kỹ thuật canh tác lúa
Một số lưu ý trong kỹ thuật canh tác lúa
Rất nhiều vùng đất trồng lúa tại Việt nam ở đâu cũng có phèn. Mặc dù phèn có khác nhau về mức độ nặng hay nhẹ và tầng phèn hiện diện ở những độ sâu khác nhau trong đất, nhưng nói chung là đất khá chua.
Điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm của hạt lúa giống
Điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm của hạt lúa giống
Điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm của hạt lúa giống, 
Đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa
Đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa
Quá trình phát triển của cây lúa được chia thành 3 thời kỳ sinh trưởng và 10 giai đoạn phát triển.
Đặc điểm thực vật của cây lúa
Đặc điểm thực vật của cây lúa
Đặc điểm thực vật của cây lúa bao gồm các bộ phận: Rễ lúa, thân lúa, lá lúa, hoa lúa, hạt lúa.