Đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa

  • 30/07/2020
  • 37,099 lượt xem
Quá trình phát triển của cây lúa được chia thành 3 thời kỳ sinh trưởng và 10 giai đoạn phát triển.
Quá trình phát triển của cây lúa được chia thành 3 thời kỳ sinh trưởng và 10 giai đoạn phát triển.

Thời kỳ sinh dưỡng bao gồm các giai đoạn.
- Giai đoạn trương hạt.
- Giai đoạn hạt nảy mầm.
- Giai đoạn đẻ nhánh.
- Giai đoạn phát triển lóng thân (Cây lúa đẻ nhánh tối đa).

Thời kỳ sinh thực.
- Giai đoạn phân hóa (Làm đòng).
- Giai đoạn trỗ bông.
- Giai đoạn nở hoa, thụ phấn, thụ tinh.

Thời kỳ chín.
- Giai đoạn hạt chín sữa.
- Giai đoạn hạt chín sáp.
- Giai đoạn hạt chín hoàn toàn.

Sơ đồ phát triển của cây lúa.
Ngâm ủ hạt giống -> gieo mạ -> cấy lúa -> đẻ nhánh -> phân hóa đòng (Làm đòng) -> trỗ bông -> chín.
Các giai đoạn phát triển của cây lúa
Tùy thuộc vào giống lúa khác nhau như: OM 5954, N25, BĐR07, BĐR27, NV79, ML48, Jasmine 85,... thì có thời gian cho các thời kỳ khác nhau, giống lúa ngắn ngày sẽ có thời gian mỗi thời kỳ ngắn hơn so với các giống lúa dài ngày.Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng.

- Ảnh hưởng nhiều bởi nhiệt độ, ánh sáng, chăm sóc và phân bón.
- Thời gian trong thời kỳ này tùy thuộc vào giống lúa.
- Từ gieo đến đẻ nhánh tối đa.

Đặc điểm của thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa.
- Trong thời kỳ này số nhánh và diện tích lá tăng lên một cách tối đa và kết thúc ở cuối thời kỳ (Đẻ nhánh tối đa).
- Các yếu tố nhiệt độ, thời gian chiếu sáng trong ngày anh hưởng rất lớn thời gian của thời kỳ này.
- Các giống lúa có thời gian sinh trưởng sinh dưỡng khác nhau thì thời gian của thời kỳ này cũng khác nhau. các giống càng dài ngày thì thời gian sinh trưởng sinh dưỡng càng dài.
- Ngoài ra kỹ thuật chăm sóc, lượng phân bón cũng ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng sinh dưỡng của cây lúa.

Giai đoạn mạ.

Căn cứ vào đặc điểm sinh trưởng của cây mạ có thể chia ra thời kỳ mạ ra 2 thời kỳ nhỏ: Thời kỳ mạ non và thời kỳ mạ khỏe.
- Thời kỳ mạ non được tính từ lúc gieo đến khi ra được 3 lá thật. Thời klỳ này khả năng chống chịu của cây mạ kém.
- Thời kỳ mạ khỏe tính từ cây mạ có 4 lá thật cho đến khi nhổ cây. Cây ạm chuyển sang thời kỳ sống tự lập. Thời kỳ này chiều cao cây mạ tăng rõ rệt, có thể ra 4-5 lứa rễ. do vậy khả năng chống chịu cũng tăng lên rõ rệt.
Tùy thuộc vào giống, mùa vụ, phương pháp, kỹ thuật làm mạ,... Mà thời kỳ mạ dài hay ngắn . 
Thời kỳ mạ có ý nghĩa đáng kể trong toàn bộ quyá trình sinh trưởng của cây lúa. Nếu tạo được mạ tốt, mạ khỏe là một cơ sở tốt trong quá trình đẻ nhánh và các giai đoạn sinh trưởng tiếp theo diễn ra một cách thuận lợi.

Giai đoạn đẻ nhánh.

Đây cũng là thời kỳ có ý nghĩa quan trọng trong toàn bộ đời sống của cây lúa và quá trình tạo năng suất cây ;úa sau này.
Ở thời kỳ đẻ nhánh, cây lúa sinh trưởng nhanh và mạnh. Thời kỳ này cây láu tập trung vào các quá trình phát triển của bộ rễ, ra lá và đẻ nhánh.

 Thời kỳ đẻ nhánh là thời kỳ quyết định đến sự phát triển diện tích là và số bông, do đó cần chú ý kỹ thuật nhằm làm tăng diện tích lá để tăng khả năng quang hợp và tăng số bông hữu hiệu là yếu tố quan trọng để tăng năng xuất lúa.

 

Thời kỳ sinh trưởng sinh thực.

- Thời gian ổn định, khoảng trong từ 27 - 35 ngày.
- Từ làm đòng đến thụ tinh.

Giai đoạn phân hóa hoa (Làm đòng).

Giai đoạn phân hóa hoa và hình thành cơ quan sinh sản (Còn gọi là quá trình làm đòng) là quá trình phân gié, hình thành nhị và nhụy lúa.

Giai đoạn trỗ bông.

Đòng sau khi phân háo xong thì trỗ ra ngoài do sự phát triển rất nhanh của lóng trên cùng, khi toàn bộ bông lúa thoát ra khỏi bẹ lá là kết thúc giai đoạn trỗ bông.

Gia đoạn nở hoa, thụ phấn, thụ tinh.

Giai đoạn này có thể bắt đầu cùng với quá trình trỗ bông hoặc sau khi lúa trỗ xong (Tùy theo giống lúa). Nhưng tuân thủ theo nguyên tắc: Các hoa ở đầu bông và đầu gié nở trước, các hoa ở gốc bông nổ cuối cùng,. Khi hoa hoa lúa nở , phơi màu cũng là khi hạt lúa được thụ phấn, thụ tinh.

 

Thời kỳ chín.

- Thời gian ổn định, khoảng 30 ngày.
- Sau khi thụ tinh đến chín.

Giai đoạn chín sữa.

Bắt đầu khi phơi màu từ 5-7 ngày, chất dự trữ trong hạt lúa ở dạng lỏng và trắng như sữa, hình dạng hạt lúa đã hình thành. lưng hạt lúa có màu xanh, trọng lượng hạt trong giai đoạn này rất nhanh, có thể đạt 75-80% trọng lượng cuối cùng của hạt lúa.

Giai đoạn chín sáp.

Là giai đoạn mà chất dịch trong hạt lúa dần dần đặc lại, khiến cho hạt lúa cứng, màu xanh ở lưng hạt dần chuyển thành màu vàng và giai đoạn này trọng lượng hạt thóc tiếp tục tăng lên.

Giai đoạn chín hoàn toàn.

Vỏ trấu từ màu vàng chuyển sang màu vàng nhạt và hạt lúa chắc cứng. Cũng là lúc hạt thóc đạt trọng lượng tối đa.

Các tin liên quan

Một số lưu ý trong kỹ thuật canh tác lúa
Một số lưu ý trong kỹ thuật canh tác lúa
Rất nhiều vùng đất trồng lúa tại Việt nam ở đâu cũng có phèn. Mặc dù phèn có khác nhau về mức độ nặng hay nhẹ và tầng phèn hiện diện ở những độ sâu khác nhau trong đất, nhưng nói chung là đất khá chua.
Điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm của hạt lúa giống
Điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm của hạt lúa giống
Điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm của hạt lúa giống, 
Quy trình sản xuất giống lúa N25
Quy trình sản xuất giống lúa N25
Quy trình sản xuất giống lúa N25 từ chọn ruộng và làm đất xử lý đất gieo hạt bón phân phun thuốc khử lẫn và thu hoạch. Áp dụng quy trình sản xuất để đạt năng xuất cao nhất...
Quy trình sản xuất giống lúa OM 5954
Quy trình sản xuất giống lúa OM 5954
Quy trình sản xuất giống lúa OM 5954 từ chọn ruộng và làm đất xử lý đất gieo hạt bón phân phun thuốc khử lẫn và thu hoạch. Áp dụng quy trình sản xuất để đạt năng xuất cao nhất.
Đặc điểm thực vật của cây lúa
Đặc điểm thực vật của cây lúa
Đặc điểm thực vật của cây lúa bao gồm các bộ phận: Rễ lúa, thân lúa, lá lúa, hoa lúa, hạt lúa.
Kỹ thuật trồng đậu xanh trên ruộng lúa
Kỹ thuật trồng đậu xanh trên ruộng lúa
Do có thời gian sinh trưởng ngắn (60-70 ngày) và cho giá trị kinh tế cao nên cây đậu xanh là loại hoa màu rất thích hợp cho vùng canh tác một vụ màu trên đất trồng lúa.
Quy trình kỹ thuật giống đậu xanh
Quy trình kỹ thuật giống đậu xanh
Đậu xanh tuy dễ trồng, song để có năng suất, chất lượng cao, nông dân áp dụng một số biện pháp kỹ thuật vào trong trồng và chăm sóc.