Đặc điểm thực vật của cây lúa

  • 30/07/2020
  • 17,728 lượt xem
Đặc điểm thực vật của cây lúa bao gồm các bộ phận: Rễ lúa, thân lúa, lá lúa, hoa lúa, hạt lúa.

Rễ lúa

Rễ lúa là loại rễ chùm, rễ lúa có 2 loại
- Rễ mầm: Mọc từ phôi hạt, có tác dụng hút nước và chất dinh dưỡng đến lúc cây có 3 lá.
- Rễ đốt: Mọc từ các đốt thân nằm dưới mặt đất, có tác dụng hút chất dinh dưỡng nuôi cây, trao đổi không khí, giữ cho cây lúa đứng vững.
Rễ non có màu trắng sữa, rễ trưởng thành có màu vàng nâu và vàng đậm, rễ giá có màu đen.

Rễ lúa

Thân lúa

Thân lúa là loại thân thảo
Thời kỳ mạ và lúa non: Thân lúa do các bẹ lá tạo thành.
Sau khi làm đốt: Thân lúa do các lóng và đốt tạo thành, bên ngoài các bẹ lá bao bọc.
Số lóng trên mỗi thân phụ thuộc vào giống

- Giống dài ngày 8-8 lóng
- Giống trung ngày 6-7 lóng
- Giống ngắn ngày 4-5 lóng
- Chiều cao cây: Được tính từ gốc đến mút lá hoặc là bông cao nhất.
- Chiều cao thân: Được tính từ gốc đến cổ bông. OM 5954 , BĐR07 cao từ 
 80-85 cm. BĐR27, N25NV79 cao từ 85-90 cm, ML4895-20 Cao từ 90-95cm, HT113/2N25 cải tiến , JASMINE 85 cao từ 90 - 110cm, IR64 (OM 89) cao từ 100-105

Chiều cao thân và chiều cao cây liên quan đến khả năng chống đổ của giống lúa.

Thân lúa

Lá lúa

Lá lúa gồm có lá mầm và lá thật
Lá mầm: Mọc trong quá trình ngâm ủ và thời gian đầu sau khi gieo.
Lá thật: Mọc trong quá trình sinh trưởng dinh dưỡng của cây lúa và tồn taiọ trong suốt quá trình sinh trưởng của cây lúa.
Số lá trên cây phụ thuộc vào giống:

- Giống dài ngày 18-20 lá
- Giống trung ngày 16-18 lá
- Giống ngắn ngày 12-15 lá

Giống lúa N25

Hoa lúa

- Hóa lúa nở từ trên xuống, từ trong ra ngoài.
- Tời gian phơi màu (Nở vỏ trấu đến khép lại): 50 -  6 phút
- Thời gian trổ trong ngày:

+ Thời nắng nóng thì từ 7 - 8h sáng
+ Trời bình thường, điều kiện thuận lợi thì từ 8 - 9h sáng
+ Trời âm u, rét thì từ 12 - 14h trưa

- Hoa lúa à loại cây tự thụ phấn, su khi bông lúa trổ bông 1 ngày thì bắt đầu quá trình thụ phấn.

- Thời gian thụ phấn (Phơi màu) từ khi vỏ trấu mở ra đến khi khép lại kéo dài 50 - 60 phut.
- Thời gian thụ tinh kéo dài 8 tiếng sau thụ phấn.

Hoa lúa

Hạt lúa

Mỗi một hạt lúa được hình thành từ một hoa lúa . Các hạt lúa xếp xít và gối lên nhau tạo thành bông lúa. Tùy vào các giống lúa khác nhau mà có độ dài bông, số lượng hạt cũng như mật độ xếp hạt của bông lúa khác nhau. 

 Hạt lúa

Các tin liên quan

Một số lưu ý trong kỹ thuật canh tác lúa
Một số lưu ý trong kỹ thuật canh tác lúa
Rất nhiều vùng đất trồng lúa tại Việt nam ở đâu cũng có phèn. Mặc dù phèn có khác nhau về mức độ nặng hay nhẹ và tầng phèn hiện diện ở những độ sâu khác nhau trong đất, nhưng nói chung là đất khá chua.
Điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm của hạt lúa giống
Điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm của hạt lúa giống
Điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm của hạt lúa giống, 
Quy trình sản xuất giống lúa N25
Quy trình sản xuất giống lúa N25
Quy trình sản xuất giống lúa N25 từ chọn ruộng và làm đất xử lý đất gieo hạt bón phân phun thuốc khử lẫn và thu hoạch. Áp dụng quy trình sản xuất để đạt năng xuất cao nhất...
Quy trình sản xuất giống lúa OM 5954
Quy trình sản xuất giống lúa OM 5954
Quy trình sản xuất giống lúa OM 5954 từ chọn ruộng và làm đất xử lý đất gieo hạt bón phân phun thuốc khử lẫn và thu hoạch. Áp dụng quy trình sản xuất để đạt năng xuất cao nhất.
Đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa
Đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa
Quá trình phát triển của cây lúa được chia thành 3 thời kỳ sinh trưởng và 10 giai đoạn phát triển.
Kỹ thuật trồng đậu xanh trên ruộng lúa
Kỹ thuật trồng đậu xanh trên ruộng lúa
Do có thời gian sinh trưởng ngắn (60-70 ngày) và cho giá trị kinh tế cao nên cây đậu xanh là loại hoa màu rất thích hợp cho vùng canh tác một vụ màu trên đất trồng lúa.
Quy trình kỹ thuật giống đậu xanh
Quy trình kỹ thuật giống đậu xanh
Đậu xanh tuy dễ trồng, song để có năng suất, chất lượng cao, nông dân áp dụng một số biện pháp kỹ thuật vào trong trồng và chăm sóc.