Quy trình sản xuất giống lúa OM 5954

  • 30/07/2020
  • 1,030 lượt xem
Quy trình sản xuất giống lúa OM 5954 từ chọn ruộng và làm đất xử lý đất gieo hạt bón phân phun thuốc khử lẫn và thu hoạch. Áp dụng quy trình sản xuất để đạt năng xuất cao nhất.

1. Chọn ruộng và làm đất giống lúa OM 5954
Phải đảm bảo những yêu cầu sau:
- Cách ly về không gian: cách ruộng khác giống ít nhất 3m.
Hoặc cách ly về thời gian:

- Trổ trước (hoặc sau) ruộng lúa khác giống ít nhất 15 ngày.
- Chân ruộng bằng phẳng, độ phì khá, chủ động tưới tiêu, sạch cỏ dại.
- Không nằm trong vùng thường xuyên có dịch bệnh trên lúa.
- Cày bừa kỹ và trang phẳng mặt ruộng.

 

2. Xử lý đất: Quan trọng nhất

Để diệt cỏ dại và lúa ma, lúa chét bà con phải áp dụng các biện pháp tiêu diệt trước khi gieo sạ để đảm bảo chất lượng hạt giống khi sản xuất như sau:
- Sau khi thu hoạch vụ trước thì xới phơi đất (nếu có điều kiện nên tủ rơm đốt trước khi xới)
- Trước khi sạ 20 ngày bơm nước để nhử cỏ dại, lúa cỏ, lúa nền mọc lên.
- Khi chúng mọc cao 5-10 cm, phun thuốc cỏ Gramoxone để diệt, sau đó bừa trục nhận vùi sâu vào đất.
- Trục trạc đất bằng phẳng, đánh rnh thốt nước, khi đất đủ ẩm tiến hành sạ, cấy.

3. Gieo hạt giống lúa OM 5954:

- Phương thức gieo: sạ
- Lượng giống: 160kg/ha.
 

4. Phân bón giống lúa OM 5954:

a. Lượng phân bón/1ha:
100-150kg NPK (20-20-15) + 40-70kg DAP + 100-160kg Ur + 30kg KCl

b. Thời điểm bón:
+ Đợt 1 (7-10 NSG) : 100-150kg NPK (20-20-15)
+ Đợt 2 (22-25 NSG) : 40-70kg DAP + 60-80kg Urê
+ Đợt 3 (42-45 NSG) : 40-80kg Urê + 30 kg KCL
+ 55-60 NSG : Phun KNO 3 2 đợt trước trổ và sau trổ 7 ngày, với lượng 150g/bình 8 lít (phun 4bình/1000m 2 )

5. Phun thuốc:

- Đối với giống lúa  OM 5954 Phun Tilt Supper vào giai đoạn làm đòng để trừ bệnh đốm vằn đồng thời có tác dụng ngừa bệnh vàng lá rất tốt. Ngoài ra, phun trước và sau khi trổ sẽ trừ bệnh lem lép hạt.
- Nếu có điều kiện hộ bà con nên phun thêm Kali sữa khi lúa đỏ đuôi.
(LƯU Ý: khơng phun khi lúa đang trổ vì sẽ lm nứt hạt ảnh hưởng đến chất lượng hạt giống)


6. Khử lẫn: (Rất quan trọng)

Đối với các chân ruộng sản xuất lúa giống vụ đầu tiên thì phải khử lẫn đầy đủ 04 giai đoạn sau:
- Giai đoạn 1: 18-20 NSG, nhổ bỏ những cây lúa có đặc tính lạ
- Giai đoạn 2: Thơi gian trổ (thời điểm này là quan trọng nhất), quan sát các cây lúa trổ sớm-muộn, cao-thấp, dạng lá cờ mỏ hạt và các cây có đặc tính khác lạ cần phải cắt sát gốc để loại bỏ.
- Giai đoạn 3: Khi lúa cúi bông: cần quan sát lá-góc lá đòng, độ trổ thoát, dạng bông, màu hạt, dạng hạt, chiều cao cây, cây nhiễm bệnh. Cắt sát gốc để loại bỏ.
Lưu ý: Phải tiến hành khử lẫn lúa ma, lúa cỏ triệt để trong giai đoạn này và phải khử trước khi lúa bắt đầu chín, nhằm tránh rụng hạt xuống đất, sẽ gây hại tiếp cho vụ sau.
- Giai đoạn 4: Trước thu hoạch 10-15 ngày, cần khử lẫn lại lần cuối cây khác dạng về chiều cao cây, dạng hạt, màu hạt, cây nhiễm bệnh. Cắt sát gốc để loại bỏ.


7. Thu hoạch:

- Khi lúa chín tối thiểu 90% là có thể thu hoạch được.
- Dụng cụ gặt, phơi, phương tiện vận chuyển, máy tuốt lúa phải được làm sạch trước khi sử dụng để tránh lẫn.

Các tin liên quan

Một số lưu ý trong kỹ thuật canh tác lúa
Một số lưu ý trong kỹ thuật canh tác lúa
Rất nhiều vùng đất trồng lúa tại Việt nam ở đâu cũng có phèn. Mặc dù phèn có khác nhau về mức độ nặng hay nhẹ và tầng phèn hiện diện ở những độ sâu khác nhau trong đất, nhưng nói chung là đất khá chua.
Điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm của hạt lúa giống
Điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm của hạt lúa giống
Điều kiện cần thiết cho sự nảy mầm của hạt lúa giống, 
Quy trình sản xuất giống lúa N25
Quy trình sản xuất giống lúa N25
Quy trình sản xuất giống lúa N25 từ chọn ruộng và làm đất xử lý đất gieo hạt bón phân phun thuốc khử lẫn và thu hoạch. Áp dụng quy trình sản xuất để đạt năng xuất cao nhất...
Đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa
Đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng của cây lúa
Quá trình phát triển của cây lúa được chia thành 3 thời kỳ sinh trưởng và 10 giai đoạn phát triển.
Đặc điểm thực vật của cây lúa
Đặc điểm thực vật của cây lúa
Đặc điểm thực vật của cây lúa bao gồm các bộ phận: Rễ lúa, thân lúa, lá lúa, hoa lúa, hạt lúa.
Kỹ thuật trồng đậu xanh trên ruộng lúa
Kỹ thuật trồng đậu xanh trên ruộng lúa
Do có thời gian sinh trưởng ngắn (60-70 ngày) và cho giá trị kinh tế cao nên cây đậu xanh là loại hoa màu rất thích hợp cho vùng canh tác một vụ màu trên đất trồng lúa.
Quy trình kỹ thuật giống đậu xanh
Quy trình kỹ thuật giống đậu xanh
Đậu xanh tuy dễ trồng, song để có năng suất, chất lượng cao, nông dân áp dụng một số biện pháp kỹ thuật vào trong trồng và chăm sóc.