Quy trình kỹ thuật giống lúa

Quy trình gieo tròng giống lúa BĐR 27
Quy trình gieo tròng giống lúa BĐR 27
Đặc biệt, nhiều giống cho năng suất cao vượt trội như giống lúa ĐH 18 đạt năng suất tới 355kg/sào, giống lúa Đại Dương 8 năng suất 256 kg/sào, giống TBR 266 cho năng suất đạt 246 kg/sào... Các giống lúa TBR 27, TBR 117, TBR 288, TBR 225 đẻ nhánh rất khỏe, gọn khóm, dáng hình đẹp, lá đứng, trổ bông tập trung, bông to, hạt thon dài, vỏ nâu đen, mô trắng, có khả năng chống chịu sâu bệnh khá tốt, nhất là bệnh đạo ôn vụ xuân và bệnh bạc lá vụ mùa. Cơm nấu bằng loại gạo này ngon, dẻo, thơm.