Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi.

Tầm nhìn Nông Việt Phát:  
+ Trở thành công ty giống hàng đầu, cung cấp các loại hạt giống chất lượng cao,
Mang lại giá trị, ổn định đầu ra cho bà con nông dân.

Sứ mệnh Nông Việt Phát: “Vì lợi ích người nông dân” cùng nông dân làm giàu

Giá trị cốt lõi:
*.   Tính chuyên nghiệp: Thành thạo công việc, năng động, sáng tạo và hiệu quả
*.   Tính liên kết: Thống nhất, khả năng làm việc theo nhóm, phối hợp giữa các bộ phận trong công ty
*.   Tính hội nhập: Toàn cầu hoá
*.   Tính trung thành: Trung thành với lợi ích Công ty và Quốc gia
*.   Tính quyết liệt: Tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của công ty
*.   Yếu tố con người: Tôn trọng, phát huy tối đa tiềm năng của mỗi người
*.   Tính truyền thống: Phát huy truyền thống của “Những người đi tìm lửa”